Thông tin tài liệu


Title: Giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ trong huấn luyện mạng nơ-ron truyền thẳng
Authors: Nguyễn Quốc Tuấn
Advisor: Huỳnh Thị Thanh Bình
Keywords: Mạng nơron
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng nơ-ron, tối ưu hóa liên tục, giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ,. Giải thuật tiến hóa huấn luyện mạng nơ-ron. Đề xuất giải thuật học cho mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp dựa trên thuật toán tiến hóa đa nhiệm vụ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14568
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

108

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312827.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312827-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.