Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tĩnh
Authors: Phan Thị Thanh Hoa
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm tự nguyện
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nêu thực trạng, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tĩnh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14569
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312798.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312798-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.