Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Thanh Bình
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14571
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312832.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312832-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 198,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.