Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế topo cho mạng lưới không gian tự do
Authors: Nguyễn Mạnh Tiến
Advisor: Trương Thị Diệu Linh
Keywords: Mạng không dây; Thiết kế topo
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết hệ thống quang không dây, mô hình hệ thống FSO, hệ thống hạ tầng mạng trên cao HAP, phân cụm FSO sử dụng thuật toán K-mean, các phương pháp dự phòng đường đi, tìm đường đi có dự phòng sử dụng thuật toán suurballe, xây dựng mô hình mạng. Xây dựng giải thuật thiết lập topo mạng. Cài đặt thuật toán.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14572
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312851.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312851-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.