Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính xâm thực của vật thể chuyển động tốc độ cao ngầm dưới nước bằng mô phỏng số
Authors: Phạm Văn Duyền
Advisor: Trương Việt Anh
Vũ Văn Duy
Keywords: Ngư lôi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tình hình nghiên cứu hiện tượng xâm thực xảy ra trên ngư lôi. Cơ sở lý thuyết về lớp biên và lực cản, về xâm thực đối với vật thể dạng ngư lôi. Ứng dụng CFD tính toán và mô phỏng xâm thực trên vật thể gắn mũi tam giác. Ứng dụng CFD tính toán mô phỏng xâm thực trên ngư lôi.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14574
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312796.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312796-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.