Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang
Authors: Nguyễn Đức Vĩnh
Advisor: Lê Anh Tuấn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại KBNN tỉnh Tuyên Quang. Nếu thực trạng việc ứng dụng công nghệ vào tổ chức. Đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14576
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

90

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312813.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312813-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 142,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.