Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính toán số quá trình hóa rắn của hạt nhân chất lỏng
Authors: Phạm Duy Bính
Advisor: Vũ Văn Trường
Keywords: Hạt nhân chất lỏng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hiện tượng hóa rắn hạt chất lỏng trong tự nhiên và trong công nghiệp. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước các phương trình cơ bản và phương pháp mô phỏng. Kết quả mô phỏng quá trình mô phỏng hóa rắn của một số hạt vật liệu chuyển pha. Đánh giá phương pháp mô phỏng, xây dựng biểu đồ pha đối với các góc ướt khác nhau của vật liệu silic.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14578
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312824.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312824-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 190,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.