Thông tin tài liệu


Title: Máy chạy thận nhân tạo và quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng máy chạy thận nhân tạo
Authors: Nguyễn Mạnh Hải
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Thiết bị y tế; Máy chạy thận
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về máy chạy thận nhân tạo. Cơ sở xây dựng quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng trang bị y tế. Quy trình kỹ thuật kiểm tra chất lượng máy chạy thận nhân tạo.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14584
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312890.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312890-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.