Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá nhu cầu tín dụng của khách hàng cá nhân tại huyện Hiệp Hòa, một số đề xuất đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hiệp Hòa
Authors: Chu Thị Bảo Hà
Advisor: Nguyễn BÌnh Giang
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Agribank Hiệp Hòa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về tín dụng và nhu cầu tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng nhu cầu tín dụng của khách hàng cá nhân tại huyện Hiệp Hòa. Hàm ý nghiên cứu đối với phát triển dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank Hiệp Hòa.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14587
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312887.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312887-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.