Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ iot cho giám sát môi trường ở khu rừng Quốc gia Nẳm Ét-Phu Lơi, tỉnh Hua Phăn, nước CHND Lào
Authors: Xaygnaphone Heuuangmisouk
Advisor: Ngô Thu Quỳnh
Keywords: Mạng không dây; Lào
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Internet Of Thing. Mạng cảm biến không dây. Hệ thống giám sát và cảnh báo chất lượng không khí ở khu rừng Quốc gia Nẳm Ét-Phu Lơi, nước CHND Lào.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14596
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

104

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.