Thông tin tài liệu


Title: Một số giải phải để hoàn thiện công tác thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
Authors: Lê Thùy Linh
Advisor: Nguyễn Ngọc Điện
Keywords: Thanh ra xây dựng; Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lý luận và thực tiễn về công tác thanh tra xây dựng. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14598
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312875.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312875-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 338,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.