Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng máy PET/CT trong chuẩn đoán hình ảnh tiên tiến
Authors: Trần Thị Thu
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Thiết bị y tế; Máy PET/CT
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tìm hiểu về máy CT. Tổng quan về máy PET. Tìm hiểu chung về máy PET-CT. Ứng dụng của PET-CT trong ung thư thực quản
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14602
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312861.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312861-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.