Thông tin tài liệu


Title: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tuyên Quang
Authors: Nguyễn Hoàng Hà
Advisor: Nguyễn Thị Xuân Hòa
Keywords: Tín dụng ngân hàng; BIDV Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tuyên Quang. Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14604
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312867.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312867-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 195,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.