Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống giám sát và điều khiển các tham số môi trường tại các kho bảo quản thuốc
Authors: Vũ Hùng
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Bảo quản thuốc
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bảo quản thuốc. Nghiên cứu xây dựng phần cứng hệ thống. Nghiên cứu thuật toán và viết Module phần mềm hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14605
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312866.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312866-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.