Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng tại Agribank chi nhánh Hải Dương II
Authors: Nguyễn Văn Hải
Advisor: Từ Sỹ Sùa
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Agribank Hải Dương II
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Agribank Hải Dương II. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14606
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312865.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312865-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 258,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.