Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển bơm vuốt ứng dụng trong y tế (Thận nhân tạo, bơm máu)
Authors: Lê Duy Công
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Thiết bị y tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bơm vuốt. Lý thuyết điều khiển bơm vuốt. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển bơm vuốt ứng dụng để bơm và trộn hóa chất để rửa quả lọc. Kết quả nghiên cứu và thực nghiệm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14607
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312864.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312864-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 189,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.