Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hoá tổng hàm lượng nitrit và nitrat trong nước biển theo không gian và thời gian khu vực biển khơi trung bộ
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Advisor: Nguyễn Chí Quang
Keywords: Nước biển
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu nguồn gốc, ảnh hưởng và tầm quan trọng của N trong nước biển. Mô hình hoá tổng lượng NO2 và NO3 trong nước biển và thể hiện thành các bản đồ môi trườngdựa trên cơ sở các kết quả quan trắc tại vùng biển khơi trung bộ. Giải pháp nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu hàm lượng
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật Môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14676
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223818.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 7,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.