Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu quả truyền dữ liệu trong mạng cảm biến không dây dựa trên tương quan dữ liệu =
Other Titles: Efficient data communication for wireless sensor network based on data correlation
Authors: Nguyễn Thị Thanh Nga
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Ngô Hồng Sơn
Keywords: Truyền dữ liệu; Mạng cảm biến
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan mạng cảm biến không dây, vấn đề tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây. Tương quan trong mạng cảm biến không dây. Phân nhóm tương quan entropy. Kết tập dữ liệu dựa trên tương quan entropy. Giao thức kết tập dữ liệu dựa trên tương quan entropy.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14690
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277425.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277425-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.