Thông tin tài liệu


Title: Một số phương pháp giải bài toán cân bằng có cấu trúc
Authors: Trịnh Ngọc Hải
Advisor: Lê Quang Thủy
Phạm Kỳ Anh
Keywords: Giải bài toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số khái niệm cơ bản, bài toán cấn bằng và mối liên hệ với các bài toán khác. Bài toán cân bằng với song hàm phân rã thành tổng hoặc hiệu các song hàm thành phần. Bài toán cân bằng 2 cấp. Nghiệm chung của họ hữu hạn bài toán cân bằng và bài toán điểm bất động.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14691
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277414.pdf
    Restricted Access
  • Size : 490,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277414-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 287,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.