Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng chống nhiễu cho các bộ thu định vị GNSS tiên tiến =
Other Titles: Robust signal processing techniques for modern GNSS recivers
Authors: Nguyễn Đình Thuận
Advisor: Tạ Hải Tùng
Presti Letizia Lo
Keywords: Bộ thu; Định vị GNSS
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan bộ thu GNSS: thích nghi tín hiệu, dò, bám, và giải điều chế dữ liệu, tính toán vị trí. Bộ mô phỏng tín hiệu GNSS điều khiển bằng phần mềm. Phương pháp xử lý tín hiệu mảng anten trong bộ thu GNSS, Snapshot GNSS.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14693
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

133

VIEWS & DOWNLOAD

780

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277437-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277437.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,07 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.