Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của các cấu trúc dị thể của SnO2 và ống Nano Carbon
Authors: Quản Thị Minh Nguyệt
Advisor: Nguyễn Văn Hiếu
Keywords: Chất nhạy khí; Nano carbon
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết chuyển tiếp dị thể, tổng quan cảm biến khí trên cơ sở chuyển tiếp dị thể, cơ chế nhạy khí của các chuyển tiếp dị thể. Mô hình cấu trúc chuyển tiếp SnO2/CNTs/SnO2 và SnO2/CNTs, hóa chất, phương pháp chế tạo dây nano SnO2,.. Hình thái và tính chất nhạy khí của chuyển tiếp dị thể kép SnO2/CNTs/SnO2 và chuyển tiếp SnO2/CNTs. Nghiên cứu tính chất điện và cơ chế nhạy khí của chuyển tiếp SnO2/CNTs
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14697
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277436.pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277436-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.