Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ sản xuất Canxi Cacbonat từ vỏ hầu để làm chất phụ gia thực phẩm
Authors: Nguyễn Xuân Thi
Advisor: Nguyễn Duy Thịnh
La Thế Vinh
Keywords: Canxi cacbonat
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Canxi Cacbonat, về vỏ hầu, phụ gia thực phẩm, chả cá thu và lựa chọn phụ gia CaCO3. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nguyên liệu vỏ hầu, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất canxi cacbonat từ vỏ hầu, đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp, nghiên cứu bổ sung phụ gia CaCO3 vào chả cá thu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14699
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277434.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277434-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.