Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrole
Authors: Nguyễn Đức Thiện
Advisor: Dương Ngọc Huyền
Đỗ Phúc Hải
Keywords: Vật liệu tổ hợp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về polyaniline, polypyrrole, titanium dioxide, ống các bon nano đơn vách, nanocomposite của polyaniline và polypyrrole. Nêu các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của titanium dioxide lên tính chất nhạy khí của polyaniline. Nghiên cứu ảnh hưởng của ống các bon nano đơn vách lên tính chất nhạy khí của polyaniline và polypyrrole.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14703
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

195

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277106-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277106.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,22 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.