Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá sức tải một số yếu tố môi trường (C,N,P) khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế)
Authors: Cao Thị Thu Trang
Advisor: Trịnh Thành
Trần Đức Thạnh
Keywords: Môi trường; Thừa Thiên Huế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sức tải môi trường, tình hình nghiên cứu môi trường trong hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, sử dụng công cụ mô hình hóa trong nghiên cứu sức tải môi trường. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tính toán lượng chất thải đưa vào đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, hiệu chỉnh mô hình, mô phỏng chất lượng nước,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14706
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324463.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324463-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.