Thông tin tài liệu


Title: Tách nguồn âm thanh sử dụng mô hình phổ nguồn tổng quát trên cơ sở thừa số hóa ma trận không âm =
Other Titles: Audio source separation exploiting NMF-based generic source spectral model
Authors: Dương Thị Hiền Thanh
Advisor: Nguyễn Quốc Cường
Nguyễn Công Phương
Keywords: Tách âm thanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật tách nguồn âm thanh. Mô hình NMF, được sử dụng rộng rãi trong xử lý âm thanh. Đề xuất thuật toán tách nguồn đơn kênh. Mô hình phổ tổng quát GSSM.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14708
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

108

VIEWS & DOWNLOAD

267

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324469.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324469-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.