Thông tin tài liệu


Title: Điều kiện tối ưu không cách biệt và tính ổn định nghiệm của các bài toán điều khiển tối ưu được cho bởi các phương trình elliptic nửa tuyến tính =
Other Titles: No-Gap optimality conditions and solution stability for optimal control problems governed by semilinear elliptic equations
Authors: Nguyễn Hải Sơn
Advisor: Nguyễn Thị Toàn
Bùi Trọng Kiên
Keywords: Giải tích; Điều khiển tối ưu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số khái niệm cơ bản về giải tích biến phân, không gian sobolev, phương trình đạo hàm. Kết quả về các điều kiện tối ưu không cách biệt của bài toán điều khiển phân tán. Kết quả về tính nửa liên tục trên và tính liên tục của ánh xạ nghiệm bài toán điều khiển biên chứa tham biến.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14713
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324474.pdf
    Restricted Access
  • Size : 684,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324474-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 319,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.