Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo nano tinh thể hợp kim SiGe trên nền SiO2 và nghiên cứu một số tính chất của chúng
Authors: Nguyễn Trường Giang
Advisor: Ngô Ngọc Hà
Nguyễn Khắc Mẫn
Keywords: Hợp kim SiGe
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu bán dẫn Ge và Si. Các phương pháp nghiên cứu và chế tạo vật liệu. Các đặc trưng vật lý của vật liệu. Ứng dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ và phương pháp k.p trong nghiên cứu vật liệu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14714
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324473.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324473-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.