Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chế tạo dây và cột nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử
Authors: Nguyễn Văn Minh
Advisor: Chu Mạnh Hoàng
Vũ Ngọc Hùng
Keywords: Hạt nano
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dây và cột nano silic. Các kỹ thuật thực nghiệm. Chế tạo dây nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ khối ướt. Chế tạo đơn lớp hạt nano silica xếp khít và không xếp khít trên đế silic. Chế tạo cột nano silic bằng phương pháp ăn mòn hóa học hỗ trợ kim loại và khắc hạt nano.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14715
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

189

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000324470-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000324470.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,56 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.