Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định đặc trưng phát thải của xe buýt tại Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Yến Liên
Advisor: Nghiêm Trung Dũng
Keywords: Xe buýt; Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ô nhiễm không khí từ hoạt động của phương tiện cơ giới đường bộ, hệ số phát thải của phương tiện cơ giới đường bộ và phương pháp xác định, chu trình lái và các phương pháp xây dựng, phương phpá thu thập dữ liệu, dữ liệu chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên dừng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích dữ liệu, chu trình lái đặc trưng cho xe buýt tại Hà Nội, chu trình thử cho động cơ xe buýt, đặc trưng phát thải của xe buýt tại Hà Nội.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14717
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324472.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324472-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.