Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều khiển bộ khôi phục điện áp động (DVR) để bù lõm điện áp cho phụ tải quan trọng trong xí nghiệp công nghiệp
Authors: Trần Duy Trinh
Advisor: Nguyễn Văn Liễn
Trần Trọng Minh
Keywords: Điện áp; Điều khiển
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu cách giảm thiểu ảnh hưởng của lõm điện áp bằng bộ khôi phục điện áp động (DVR). Cấu trúc, điều khiển bộ khôi phục điện áp động. Giải pháp áp dụng DVR cho xí nghiệp công nghiệp. Xây dựng thực nghiệm DVR.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14718
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277074.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 10,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277074-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.