Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng và xác định chế độ cấp đông hợp lý cho cá tra Việt Nam
Authors: Đỗ Hữu Hoàng
Advisor: Đặng Quốc Phú
Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Làm đông; Chế độ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ làm lạnh và cấp đông da cá trơn. Xây dựng mô hình tính chất nhiệt vật lý của cá tra. Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình cấp đông cá tra. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất chế độ cấp đông cá tra fillet hợp lý.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14719
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277075.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 9,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277075-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.