Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát quá trình chuyển pha ZnS/ZnO của các cấu trúc nano ZnS một chiều
Authors: Đỗ Quang Trung
Advisor: Phạm Thành Huy
Trần Ngọc Khiêm
Keywords: Vật liệu; Cấu trúc nano
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các cấu trúc nano tinh thể một chiều ZnS, ZnO và các cấu trúc nano dị thể một chiều ZnS/ZnO. Nghiên cứu sự hình thành cấu trúc nano một chiều ZnS/ZnO từ các cấu trúc nano một chiều ZnS bằng phương pháp bốc bay nhiệt kết hợp với ôxy hóa nhiệt trong môi trường không khí, trong môi trường khí ôxy trong khi nuôi và sau khi nuôi...Chế tạo và tính chất quang của các cấu trúc nano một chiều ZnS, ZnS/ZnO pha tạp Mn2+.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14727
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277084.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 11,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277084-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.