Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí CO và CO2 trên cơ sở vật liệu dây nano SnO2
Authors: Đỗ Đăng Trung
Advisor: Nguyễn Văn Hiếu
Keywords: Vật liệu nano; Tính chất
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu dây nano SnO2, ứng dụng trong cảm biến khí. Chế tạo và tính chất nhạy khí của dây nano SnO2. Cảm biến khí CO2 trên cơ sở dây nano SnO2 biến tính LaOCl. Cảm biến khí CO trên cơ sở dây nano SnO2 biến tính Pd.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14729
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277086.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 13,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277086-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.