Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet R3Fe5O12 (R=Y, Gd, Tb, Dy, Ho) kích thước nanomet
Authors: Đào Thị Thủy Nguyệt
Advisor: Nguyễn Phúc Dương
Thân Đức Hiền
Keywords: Vật liệu
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về pherit ganet dạng khối và dạng hạt kích thước nanomet. Công nghệ chế tạo và các phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc và tính chất từ các hạt Y3Fe5O12, các hạt Gd3Fe5O12, các hạt R3Fe5O12 (R=Tb, Dy, Ho) kích thước nanomet.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14732
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277089.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277089-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.