Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo kênh dẫn sóng Plasmon bề mặt (Study and fabrication of surface plasmon polariton waveguides)
Authors: Nguyễn Văn Chính
Advisor: Chu Mạnh Hoàng
Keywords: Truyền sóng; Thiết kế; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về hiện tượng plasmon bề mặt, cơ sở lý thuyết và các ứng dụng. Thiết kế và mô phỏng kênh dẫn sóng. Chế tạo kênh dẫn sóng bằng công nghệ vi cơ khối ướt silic đơn tinh thể.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Khoa học Vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14750
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

29

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310374.pdf
    Restricted Access
 • Nôi dung
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310374-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 205,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.