Thông tin tài liệu


Title: Bảng lý thuyết đánh giá các chỉ tiêu năng lượng của máy điều hòa nhiệt độ gia dụng và tủ lạnh gia dụng, đề xuất một chỉ tiêu mới
Authors: Hà Ngọc Trung
Advisor: Nguyễn Xuân Tiên
Keywords: Điều hòa không khí; Năng lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thị trường và đánh giá thực trạng điều hòa không khí, tủ lạnh gia dụng giai đoạn 2012-2015. Các tiêu chuẩn áp dụng cho điều hòa không khí và tủ lạnh gia dụng. Đánh giá, nhận xét chỉ tiêu năng lượng của máy biến tần. Đề xuất chỉ tiêu năng lượng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14756
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310400.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310400-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 141,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.