Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống điều khiển thiết bị thông minh
Authors: Nguyễn Hữu Mạnh
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Hệ thống điều khiển; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống thiết bị chiếu sáng tại cảng hàng không quốc tế Vinh và sơ đồ tổng quát hệ thống. Thiết kế phần cứng, phần mềm. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong kiểm thử và triển khai thực tế tại cảng hàng không quốc tế Vinh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14766
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

188

VIEWS & DOWNLOAD

185

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310422.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310422-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 90,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.