Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá mô hình vật lý của tòa nhà sử dụng trong bài toán tối ưu sử dụng năng lượng trong tòa nhà
Authors: Nguyễn Nhật Anh
Advisor: Lê Minh Hoàng
Keywords: Tòa nhà; Năng lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về vấn đề tối ưu hóa năng lượng của tòa nhà. Xây dựng mô hình nhiệt của tòa nhà. Đánh giá mô hình nhiệt của tòa nhà.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14770
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310457.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310457-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 144,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.