Thông tin tài liệu


Title: Lập lịch dự án sử dụng thuật toán Heuristic và mô hình quản trị giá trị thu được (EVM)
Authors: Ngô Thị Lan Anh
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Quản lí dự án; Phần mềm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu lập lịch dự án sử dụng phương pháp Heuristic và mô hình quản trị giá trị thu được. Xây dựng công cụ ứng dụng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật phần mềm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14771
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

78

VIEWS & DOWNLOAD

163

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310459.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310459-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 182,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.