Thông tin tài liệu


Title: Xác định lực ma sát trong xi lanh khí nén
Authors: Nguyễn Minh Trường
Advisor: Vũ Duy Quang
Keywords: Lực ma sát
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về ma sát trong xi lanh khí nén. Mô hình động lực học của xi lanh khí nén. Sơ đồ hệ thống thực nghiệm dùng để xác định lực ma sát trong xi lanh khí nén. Kết quả thu được trên hệ thống thử nghiệm và giải pháp phát triển
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Máy thuỷ lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14780
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130402.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.