Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá hiện tượng biến thiên điện áp ngắn hạn trong lưới phân phối, xét cho lưới thành phố Nam Định
Authors: Đỗ Ngọc Quảng
Advisor: Bạch Quốc khánh
Keywords: Mạng điện; Điện áp
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Tổng quan về chất lượng điện năng - biến thiên điện áp ngắn hạn. Biến thiên điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Mô hình tính toán biến thiên điện áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối. Tính toán, phân tích các yếu tô ảnh hưởng đến đánh giá biến thiên điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối. Tác giả trình bày các kết luận và đề xuất được đưa ra.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14786
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

163

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253957-ND.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253957-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 142,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.