Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc trưng biến đổi của dầu thô Việt Nam trong điều kiện môi trường biển miền Đông Nam Bộ và khảo sát một số phương pháp nhận dạng nguồn gốc dầu ô nhiễm
Authors: Vũ Công Thắng
Advisor: Đặng Kim Chi
Nguyễn Đức Huỳnh
Keywords: Dầu thô; Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về phong hoá và nhận dạng dầu. Nghiên cứu sự phong hoá của dầu thô trong môi trường biển. Khảo sát lựa chọn phương pháp nhận dạng dầu ô nhiễm.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14796
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 130418.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 7,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 130418-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 608,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.