Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khử khí và điều khiển quá trình đông đặc cho một số mác hợp kim nhôm biến dạng
Authors: Phạm Đức Thắng
Advisor: Nguyễn Hồng Hải
Nguyễn Văn Thái
Khử khí
Keywords: Hợp kim nhôm; Quá trình đông đặc
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hợp kim nhôm. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm và vấn đề ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Vật liệu và công nghệ đúc
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14800
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130423.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 5,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.