Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mức độ phát thải và lan truyền của các Hyđrocacbon thơm đa vòng (PAH) tại Hà Nội
Authors: Nghiêm Trung Dũng
Advisor: Đặng Kim Chi
Hoàng Xuân Cơ
Keywords: Hyđrocacbon; Phát thải
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan hyđrocacbon thơm đa vòng (PAH). Phương pháp nghiên cứu, kết quả và bàn luận về mức độ phát thải và lan truyền của các PAH tại Hà Nội
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ tận dụng phế liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14802
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130427.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.