Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện tượng tuần hoàn công suất của máy kéo hai cầu chủ động sử dụng tại Việt Nam
Authors: Haidar Qassim Ali Al-Zubaydy
Advisor: Dư Quốc Thịnh
Nguyễn Phúc Hiểu
Keywords: Máy kéo; Công suất
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tình hình sử dụng máy kéo tại Việt Nam. Cơ sở và ứng dụng lý thuyết dòng lực để khảo sát, tính toán và đánh giá ảnh hưởng của hiện tượng tuần hoàn công suất ở máy kéo 2 cầu chủ động 4x4
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Ô tô máy kéo
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14805
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

1244

Files in This Item:
Thumbnail
 • 130432.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 130432-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 495,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.