Thông tin tài liệu


Title: Kết hợp mô hình mạch và mô hình trường nghiên cứu từ trường máy biến áp ba pha ba dây quấn trong đó có hai dây quấn nối tự ngẫu
Authors: Nguyễn Ngọc Mỹ
Advisor: Lê Văn Doanh
Đặng Văn Đào
Keywords: Máy biến áp ba pha; Từ trường
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phương pháp kết hợp mô hình mạch và mô hình trường trong máy biến áp ba pha day quấn trong đó hai dây quấn nối tự ngẫu.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Máy điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14808
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

77

VIEWS & DOWNLOAD

259

Files in This Item:
Thumbnail
 • 130435.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 130435-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 937 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.