Thông tin tài liệu


Title: Tác động của chính sách công nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Hải Phòng
Authors: Nguyễn Văn Thành
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: HD41
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận về chính sách công nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp. Nêu thực trạng tác động của chính sách công nghiệp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Hải Phòng từ đó đưa ra các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tác động của chính sách công nghiệp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Hải Phòng.
Description: Luận án tiến sĩ kinh tế - Chuyên ngành Tổ chức và quản lý sản xuất
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14809
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

100

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130436.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.