Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần và chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất của hệ hợp kim W-Ni-Fe-Co chế tạo bằng phương pháp thiêu kết dưới áp lực
Authors: Bùi Doãn Đồng
Advisor: Đỗ Minh Nghiệp
Trần Sỹ Kháng
Keywords: Hợp kim nặng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Ảnh hưởng của thành phần và của xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất hợp kim nặng
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật ngành Kim loại học và gia công nhiệt kim loại
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14817
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 130444.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 14,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.