Thông tin tài liệu


Title: Phát triển quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Điện
Advisor: Nguyễn Văn Thanh
Keywords: Kinh doanh; Quản lý chiến lược
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chiến lược trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam. Phát triển quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam
Description: Luận án tiến sỹ kinh tế - Chuyên ngành kinh tế công nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14819
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139859.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.