Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng thị trường phát triển cạnh tranh
Authors: Nguyễn Hữu Phước
Advisor: Lã Văn Bạt
Keywords: Thị trường; Cạnh tranh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quát về lý thuyết thị trường điện. Giới thiệu tổng quan về thực trạng ngành điện và thị trường điện Việt Nam hiện nay. Xây dựng thị trường phát điện cạnh tranh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14841
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105772.pdf
      Restricted Access
  • Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.